Інформуємо, що Акредитований центр cертифікації ключів ДМСУ реалізує заходи з безкоштовного забезпечення митних брокерів та суб'єктів ЗЕД засобами електронного цифрового підпису

Пошук
Авторизація
  • Державна прикордонна служба Укрїни
  • Баннер2
  • Президент України
  • Державна митна служба України
  • Баннер1
  • Кабінет міністрів України

Миколаївська митниця

Державна митна служба України (ДМСУ) є cпеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, створена у 1991 році, для спрямування, координації та контролю за діяльністю митних органів та організацій щодо виконання законодавства України з питань митної справи.

Митна служба України зорієнтована на ефективне виконання наступних основних завдань:

- виконання та контроль за додержанням законодавства України з питань митної справи;

- захист економiчних iнтересiв України;

- забезпечення виконання зобов'язань, передбачених мiжнародними договорами України з питань митної справи, укладених в установленому законом порядку;

- сприяння захисту iнтелектуальної власностi учасникiв зовнiшньоекономiчних зв'язкiв, iнших юридичних та фiзичних осiб;

- застосування вiдповiдно до закону заходiв тарифного та нетарифного регулювання при перемiщеннi товарiв через митний кордон України;

- здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, вдосконалення форм i методiв їх здiйсення;

- контроль за дотриманням правил перемiщення валютних цiнностей через митний кордон України;

- здiйснення спiльно з iншими уповноваженими органами державної влади заходів щодо захисту iнтересiв споживачiв товарiв i додержання учасниками зовнiшньоекономiчних зв'язкiв державних iнтересiв на зовнiшньому ринку;

- створення сприятливих умов для прискорення товарообiгу та пасажиропотоку через митний кордон України;

- боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил;

- розвиток мiжнародного спiвробiтництва у галузi митної справи;

- ведення митної статистики;

- ведення Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

- здiйснення верифiкацiї (встановлення достовiрностi) сертифiкатiв походження товарiв з України.

Цілі

У відповідності до вищезазначеної місії митна адміністрація України працює у напрямку досягнення наступних пріоритетних цілей:

- спрощення та гармонізація митних процедур,

- безпека торгового ланцюгу постачання,

- спрощення міжнародної торгівлі,

- посилення правоохоронної функції митної системи та контролю за додержанням законодавства України з питань митної справи,

- робота із захисту прав інтелектуальної власності,

- співпраця із діловими колами.


Членство у міжнародних/регіональних організаціях

Всесвітня Митна Організація (ВМО), Світова Організація Торгівлі (СОТ), Організація Чорноморського Економічного Співробітництва (ОЧЕС), ГУАМ, СНД

Міжнародні конвенції з митної справи, Договірною стороною яких є Україна

Конвенції ВМО

- Конвенція про створення Ради Митного Співробітництва

- Конвенція про Гармонізовану систему опису та кодування товарів

- Конвенція про тимчасове ввезення (Стамбульська Конвенція)

- Міжнародна конвенція про спрощення та гармонізацію митних процедур (оновлена Кіотська Конвенція)

- Міжнародна Конвенція про взаємну адміністративну допомогу у відверненні, розслідуванні та припиненні порушень митного законодавства (Найробійська Конвенція)

- Конвенція про контейнери

Угоди та Конвенції ЄЕК ООН з питань транспорту

- Митна конвенція про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенція МДП)

- Міжнародна конвенція про узгодження умов проведення контролю вантажів на кордонах

- Угода про міжнародні перевезення швидкопсувних харчових продуктів та про спеціальні транспортні засоби, які призначені для цих перевезень (УПШ)

Статті
За рейтингом перші

Митне оформлення товарів з використанням електронної вантажної митної декларації це один із пріоритетних напрямків роботи Миколаївської митниці.

Державна митна служба України
Державна митна служба України

Розглянувши проект Концепції реформування діяльності митної служби України, необхідність внесення змін до Митного кодексу України, результати роботи митних органів з наповнення Державного бюджету за поточний рік, інші... актуальні питання митної справи

Всі статті